Automatyzacja, DevOps, Zarzadzanie Projektami

Dlaczego firmy/organizacje upadają?


to pytanie zadają sobie nie tylko pracownicy, ale również akcjonariusze, inwestorzy jak również sami szefowie firm.

Przyczyny

Z moich doświadczeń i obserwacji wynika kilka wniosków:

  • brak planu na długoterminowe problemy w związku z realizacją zamówień klientów
  • brak rozwiązań przed a nie po fakcie

Zachowań w czasie kryzysu nie da się wypracować w trakcie, gdyż właśnie sytuacja kryzysowa to uniemożliwia.

Przed rozpoczęciem działalności jest szansa na zaplanowanie na kilka lat do przodu.

W momencie problemu jest tylko reakcja, nie ma planu, bo dokonanie wyboru jest zależne od jego konsekwencji długofalowach.

Wnioski

Popyt i podaż

W momencie kryzysu można wykonywać dobre usługi ale nie ma kupujących.

Ograniczenie strat

Zamknięcie firmy nie rozwiązuje problemów.

Co potem, następna lepsza orgniazacja w czasach po kryzysowych?

Być może warto stworzyć rozwiązanie na każdy czas?

Rozwiązanie

Tutaj przychodzi z pomocą nie tylko automatyzacja produkcji ale również sztuczna inteligencja

Warto zastosować nie tylko automatyzacje ale też dostosować do różnych sytuacji różne rozwiązania, zaplanować je.

Devops może tu przyjść z pomocą.

 

 

Tom
Tagi: