DevOps, Książka

Systems and Software Quality: The next step for industrialisation


Dlaczego warto przeczytać książkę z 2014 roku?

Języki programowania i architektura to gorące tematy w codziennej pracy DevOps-a dlatego warto poszerzyć wiedzę.

Jakość DevOps

To jedna z nielicznych książek umiejących dostrzeć te subtelności istotne dla coraz popularniejszej modularyzacji.

Ciągłe doskonalenie oprogramowania wymaga wiedzy zdobytej podczas doświadczeń w obszarze wytwarzania oprogramowania. Wszelkie działania DevOps mają wpływ na jakość bieżąco i przyszłą stale zmieniających się wymagań, architektury i kodu aplikacji. DevOps to osoba kompetenta znająca środowisko, architekturę, może podjąć trafne decyzje już przy planowaniu.

Książkę doceni również każda osoba zajmującym się przygotowaniem specyfikacji przed i po wdrożeniowej może uporządkować pewne niuanse.

Estymacja

Na wycenę projektu składa się wiele estymacji za pomocą różnych metod i narzędzi. Na wartość estymacji mają wpływ technicznych i nietechnicznych zmienne.

Techniczna implementacja i środowisko w jakim powstaje oprogramowanie trzeba nie tylko przygotować wcześniej ale też dostosować w trakcie implementacji, reaugując na podstawie metryk.

Warto sobie zadać między innymi takie pytania:

  • Kto będzie należał do zespołu i jaką funckję pełnił?
  • Jaka architektura i infratsruktura będą optymalne
  • Jakie są koszty alternatywne utrzymania

Więcej o estymacji na estymacja.pl

 

Modularyzacja

W książce jest przedstawiony i szczegółowo opisany każdy etap przy wytwarzaniu oprogramowania:

Modularisation -> Standardisation -> Specialisation -> Automation -> Continuous Improvement

Szerzej temat modularyzacji opisano na stronie modularyzacja.pl

O ile Automatyzacja jest szeroko omawiana i popularyzowana w wielu kontekstach, tak modularyzacja i standaryzacja oraz specjalizacja są opisywane z reguły tylko w kontekstach a są osobnymi procesami, które są stosowane rozdzielnie i na różnych etapach.

Nie miałem okazji w żadnej innej publikacji poznać tych subtelności:

  • co powinno zostać wykonane najpierw: modularyzacja czy standaryzacja?
  • czym w ogóle jest modularyzacja, standaryzacja, specjalizacja?
  • kiedy stosujemy specjalizację, po modularyzacji czy po standarzyacji?

Na te pytania otrzymałem odpowiedź, dlatego mogę ją nie tylko polecić ale też podarować, bo pozwala na mentalny spokój w zapracowanych głowach DevOps-ów i przez to warta popularyzacji

 

Zakup książki

Książek jest bezcenna a przez to jest z pewnością dobrym upominkiem dla ludzi o otwartych umysłach.

Polska

https://www.amazon.pl/Systems-Software-Quality-next-industrialisation/dp/3662514044/

 

Niemcy

Tom
Tagi: , , , , ,