Inżynieria oprogramowania, Opinia, Oprogramowanie

Programowane to pisanie w języku programistów


Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.

Ewangelia wg św. Jana

Twórca i Stwórca

Twórcami są nie tylko progamiści i pisarze, dlatego inspiracji do tworzenia wysokiej jakości kodu programu mamy wiele.

Pisarz i programista

Dobry programista i pisarz mają tę cechę, że łatwo można zrozumieć nie tylko tekst ale i głębię zawartą w nim, przekaz wychodzący poza treść ale też wynikający z formy.

Pytanie do Programisty

Czy dobry programista powinien być również dobrym pisarzem?

Tom